Sudah Tahu Penyebab Anak Bersikap Buruk dalam Islam?

Kesabaran orangtua memang sangat diuji ketika menghadapi sikap anak-anaknya.

Mutia Nugraheni
| 7 Juli 2018 17:34

Dream - Menjadi orangtua merupakan proses belajar yang tak ada habisnya. Bagi Sahabat Dream yang sudah memiliki buah hati, pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjadikannya anak yang baik, soleh serta soleha.

Namun ada kalanya anak-anak bersikap buruk, serta tak terkendali. Kesabaran orangtua memang sangat diuji ketika menghadapi sikap anak-anaknya. Di satu sisi sangat menyayangi namun di sisi lain harus tegas agar anak bisa bersikap baik.

Dikutip dari DalamIslam.com, ada beberapa penyebab anak bersikap buruk. Salah satunya yaitu kurang mengenal agama. Hal pertama yang wajin dilakukan orangtua pada anaknya begitu lahir adalah mengazaninya.

Orangtua harus segera mengenalkan Allah dan Islam kepada anak sejak dini. Anak yang kurang mengenal agama tidak akan mengerti bahwa kenakalan yang ia buat adalah salah sehingga ia akan terus berbuat nakal.

Ajarkan ia untuk mengenal Islam lebih dalam dengan hal-hal sederhana. Seperti, berdoa sebelum makan, sopan terhadap orangtua, makan dengan tangan kanan dan dihabiskan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

“ Wahai anak kecil, sebutlah nama Allah (sebelum makan), dan makanlah dengan tangan kananmu, serta makanlah (makanan) yang ada di hadapanmu." (H.R. Bukhari).

Dalam mendidik juga dahulan sikap penuh kelembutan. Anak yang dididik terlalu keras akan menjadi keras pula. Ia akan melampiaskan kekesalan yang dipendamnya pada orang lain. Untuk itu, didiklah anak dengan penuh kasih sayang dan kelembutan.

Sebagaimana sabda Rasul: “ Barangsiapa yang terhalang dari (sifat) lemah lembut, maka (sungguh) dia akan terhalang dari (mendapat) kebaikan.” (H.R. Muslim, no. 2529).

Selengkapnya baca di sini.

Topik Terkait :

Rexona Brightest Squad Hunt 2020 - Coaching Class - 24 November 2020

Jangan Lewatkan