Islam Ajarkan Amalan Bagi Ibu yang Kesulitan Melahirkan

Bisa dilakukan para ibu hamil saat mengalami kesulitan di momen persalinan.

Mutia Nugraheni
| 29 November 2020 11:34

Dream - Proses persalinan tiap anak berbeda-beda. Ada yang mudah dan lancar, namun ada juga yang harus melewati proses panjang. Banyak yang mengungkap kalau persalinan adalah perjuangan ibu antara hidup dan mati.

Bagi Sahabat Dream yang tengah menanti persalinan, penting untuk memperbanyak berserah diri kepada Allah SWT dan memohon kemudahan dalam proses persalinan. Bagaimana bisa saat melahirkan mengalami kesulitan?

Dikutip dari Bincang Syariah, dalam kitab Lamahatul Anwar wa Nafahatul Azhar, Muhammad bin Abdul Wahid Al-Ghafiqi menyebutkan sebuah riwayat yang menjelaskan mengenai bacaan atau amalan yang harus dibaca ketika ibu sulit melahirkan.

Bacaan ini merupakan amalan yang diajarkan Rasulullah SAW kepada Ummu Salamah dan Asma binti Umais ketika Fatimah hendak melahirkan. Adapun bacaan dimaksud adalah sebagai berikut;

Pertama, membaca ayat Kursi satu kali.

Kedua, membaca surah Al-A’raf ayat 54 satu kali, yaitu; 

 Surat Al Araf ayat 54

Inna robbakumullaahul ladzii kholaqos samaawaati wal ardho fii sittati ayyaamin tsummastawa ‘alal ‘arsyi yughsyil lailan nahaaro yathlubuhuu hatsitsaw wasy symasa wal qomaro wan nujuuma musakhkhorootim bi amrih, alaa lahul kholqu wal amru tabaarokallaahu robbul ‘aalamin.


Artinya: Sesungguhnya Tuhan kamu adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, lalu Dia bersemayam di atas ‘Arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan (diciptakan-Nya pula) matahari, bulan dan bintang-bintang (masing-masing) tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam.

 

Selanjutnya :

Surat Al Falaq dan An Nas

Topik Terkait :

Women Spirit in Natural & Sustainable Living

Jangan Lewatkan