Baca Doa Ini Sebelum Sholat Subuh Demi Keselamatan Anak

Bukan hanya untuk anak, tapi juga kelak bagi keselamatan cucu dan keturunan.

Mutia Nugraheni
| 19 April 2021 14:02

Dream - Orangtua senantiasa mendoakan buah hatinya. Terutama di bulan Ramadan seperti saat ini, ketika doa-doa tulus diijabah oleh Allah SWT. Ada salah satu yang penting untuk dilantunkan setiap hari, yaitu keselamatan anak bahkan hingga cucu.

Lafal doa ini dianjurkan dibaca oleh orangtua sebelum sholat Subuh. Berikut bacaan doaanya:

 Doa keselamatan anak cucu

All?humma bi hurmatin nabiyyi, wal Hasan, wa akh?h, wa ummih, wa ab?h, wa najjin? minal ghammil laz? f?h, y? Hayyu, y? Qayy?mu, y? dzal jal?li wal ikr?m. Wa as’aluka an tuhyiya qalb? bi n?ri ma‘rifatika abadan, abadan. Y? rasulall?h, ya Allah (3 kali), bi rahmatika y? arhamar r?him?n, walhamdulill?hi rabbil ‘?lam?n.

Artinya, “ Ya Allah, demi kehormatan Nabi Muhammad SAW, Hasan, saudaranya, ibunya, dan bapaknya, selamakanlah aku dari kebingungan yang ada di dalamnya. Wahai Zat yang hidup, wahai Zat yang maha tegak, wahai Zat yang maha besar dan mulia, aku memohon kepada-Mu agar menghidupkan hatiku dengan cahaya makrifat-Mu selamanya, wahai Rasulullah, ya Allah (3 kali), dengan rahmat-Mu, wahai Zat yang maha pengasih. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam,” (Lihat Perukunan Melayu, [Jakarta, Alaydrus: tanpa tahun], halaman 50).

Sumber: NU.or.id

Selanjutnya :

Baca Doa Ini 3 Kali Setelah Sholat Agar Anak Saleh dan Saleha

Muhasabah bersama Ustaz Erick Yusuf

Jangan Lewatkan