5 Hak Anak dalam Islam yang Harus Dipenuhi Orangtua

Kelak di akhirat, orangtua akan diminta pertanggungjawaban dalam hal pengasuhan anak.

Mutia Nugraheni
| 14 Oktober 2020 08:04

3. Hadhanah (pengasuhan dan pemeliharaan)

Wajib hukumnya merawat dan mengasuh anak. Kewajiban sebagai orangtua selalu memberikan nafkah yang baik kepada anak. Semua ini bertujuan demi kemaslahatan dan keberlangsungan hidup anak.

Serta penjagaan dan pengawasan dalam keselamatan jasmani dan rohani anak dari segala macam bahaya yang dapat menimpa anak. Orangtua juga wajib memberikan pendidikan dan pengajaran bagi si anak agar mempunyai dedikasi hidup yang dapat dikembangkan di tengah masyarakat.

 

Selanjutnya :

4. Wilayah (perwalian)

Prosedur Pemeriksaan Kehamilan Serta Persalinan di Masa Pandemi

Jangan Lewatkan